Είδη Προστασίας Εργαζομένων

Η Carnel εισάγει και διαθέτει είδη υγιεινής και προστασίας εργαζομένων για τη Βιομηχανία Τροφίμων. Υποδήματα ασφαλείας, γαλότσες, σαμπό, ποδιές πλαστικές, γάντια, ένδυση μιας χρήσης.

Όλα τα είδη ικανοποιούν τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.