ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΚΑΡΝΕΛ ΑΕ ιδρύθηκε το 1974 και προμηθεύει τη Βιομηχανία Τροφίμων με εξειδίκευση στον τομέα της Επεξεργασίας Κρέατος, με δραστηριότητα στα ακόλουθα αντικείμενα:

  • Εισαγωγή, ανάμιξη και διάθεση βοηθητικών υλών, προσθέτων, μπαχαρικών και καρυκευμάτων
  • Εισαγωγή και διάθεση τεχνητών εντέρων
  • Αντιπροσωπείες κρεάτων, πουλερικών
  • Αντιπροσωπείες μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Εισαγωγή και διάθεση ειδών προστασίας και υγιεινής εργαζομένων