ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι τεχνολόγοι τροφίμων που στελεχώνουν την εταιρεία μας, με εμπειρία στο χώρο παραγωγής επεξεργασίας προϊόντων κρέατος, παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών μας.

Σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους τεχνολόγους και επιστήμονες τροφίμων της NovaTaste/ Wiberg, παρέχουμε τεχνογνωσία για βελτίωση και ανάπτυξη προϊόντων.