ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Carnel είναι πιστοποιημένη με Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005.

Eστιάζουμε στην ποιότητα, την προέλευση των Α’ υλών, την ιχνηλασιμότητα και τις εγγυήσεις. Αυτό ισχύει στην πράξη και την καθημερινή εργασία καθώς και στις διατυπώσεις και την τεκμηρίωση.