ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Carnel εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο FSSC 22000.

Eστιάζουμε στην ποιότητα, την προέλευση των Α’ υλών, την ιχνηλασιμότητα και τις εγγυήσεις. Αυτό ισχύει στην πράξη και την καθημερινή εργασία καθώς και στις διατυπώσεις και την τεκμηρίωση.